Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 85  pokazuj  pozycji

26/TP/2023 Świadczenie usługi przenoszenia, obsługi technicznej i przewozu mienia MKiDN w Warszawie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-26 2023-10-04 10:00 2023-11-10
24/TP/2023 Zakup wsparcia technicznego urządzeń bezpieczeństwa i analizy ruchu sieciowego dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-15 2023-09-25 10:00 2023-10-23
23/US/2023 Świadczenie usług medycyny pracy dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-13 2023-09-22 10:00 2023-10-13
19/PN/2023 Świadczenie usług serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-01 2023-08-29 10:00 2023-10-05
22/TP/2023 Druk i dostawa materiałów promocyjnych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-31 2023-08-16 10:00 2023-09-13
21/TP/2023 Druk kalendarza wraz z dostawą na 2024 rok Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-26 2023-08-09 12:25 2023-10-04
20/TP/2023 Usługa druku, dostawy i kolportażu dla MKiDN Albumu podsumowującego wdrażanie Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-05 2023-07-13 10:00 2023-08-17
18/TP/2023 Utrzymanie porządku i opieka nad cmentarzami żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa, w Uzbekistanie, Kazachstanie i Kirgistanie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-29 2023-07-11 10:00 2023-08-22
17/US/2023 Usługi sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych realizowanych na terenie Polski oraz poza jej granicami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-02 2023-06-14 10:00 2023-07-24
16/TP/2023 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Wpływ działań podejmowanych w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 na osiągnięcie celu szczegółowego jakim jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki". Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-01 2023-06-30 10:00 2023-08-17
15/TP/2023 Usługa druku, dostawy i kolportażu dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Albumu podsumowującego wdrażanie Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-24 2023-06-01 10:00 2023-09-12
14/TP/2023 Usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju Systemu Cogisoft Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-23 2023-06-06 10:00 2023-09-12
13/TP/2023 Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii i serwisu klimatyzacji i wentylacji w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-17 2023-05-29 10:00 2023-07-05
11/TP/2023 Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby wyposażenia pokoi biurowych i sal konferencyjnych w siedzibie Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9, 11 oraz Senatorskiej 27 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-16 2023-05-25 10:00 2023-07-24
12/TP/2023 Kompleksowe przygotowanie, organizacja i obsługa wydarzeń podsumowujących Program „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w Gdańsku i w Malborku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-10 2023-05-25 10:00 2023-07-20
10/PN/2023 Dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesyłu) do budynków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mieszczących się przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, 17 w tym "Kordegarda" i 21/23 w Warszawie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-24 2023-05-22 10:00 2023-06-27
9/PN/2023 Usługa pośrednictwa wydawniczego polegająca na zamieszczaniu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w tytułach prasowych o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-11 2023-05-08 10:00 2023-09-12
6/TP/2023 Remont instalacji odgromowej budynku ul.KrakowskiePrzedmieście15 W-wa bieżąca konser. kominów wentyla.na dachu budynku i hydro,termoizolacji ściany fundamentowej w cz.centralnej budynku od dziedzińca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-06 2023-04-28 10:00 2023-06-07
8/TP/2023 Wykonanie, zakup i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz VII priorytetu Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-10 2023-03-20 10:00 2023-04-25
7/TP/2023 Dostawa urządzeń sieciowych oraz urządzenia bezpieczeństwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-08 2023-03-22 10:00 2023-04-04
4/PN/2023 Usługa ciągłego sprzątania wewnętrznego pomieszczeń w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-22 2023-03-23 10:00 2023-05-24
5/TP/2023 Świadczenia obsługi recepcji w budynkach zajmowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-17 2023-03-07 10:00 2023-04-25
2/TP/2023 Dostawa aktualizacji i wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware i Veeam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-14 2023-03-10 10:00 2023-05-05
1/TP/2023 Usługa udostępnienia do korzystania, utrzymania i rozwoju Elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-09 2023-01-18 10:00 2023-02-14
41/TP/2022 Zakup licencji serwera pocztowego i subskrypcji . Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-01 2022-12-16 10:00 2023-04-03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa